Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Trackdayklubben 

Gældende fra 01-01-2020 

Trackdayklubben ApS vil gerne tilbyde en overskuelig og brugervenlig hjemmeside med tilbud og information, der er  relevant for dig. 

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, samt hvem du kan kontakte, hvis du har  spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer. 

Du accepterer nedenstående privatlivspolitik, når du benytter trackdayklubben.dk og trackdayklubben.nemtilmeld.dk. Her er vores privatlivspolitik: 

Privatlivspolitik 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Trackdayklubben (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse  med udbuddet af trackdayklubben.dk, trackdayklubben.nemtilmeld.dk og vores nyhedsbrev service. 

Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores privatlivspolitik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan  henføres til dig uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det. 

 1. Dataansvarlig 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Trackdayklubben ApS, CVR-nummer: 37309532 

Højlundsgade 17 

8700 Horsens 

Telefon: +45 2499 8748 

E-mail: info@trackdayklubben.dk 

 1. Beskrivelse af behandlingen 

Formål #1 – Bestilling og administration af events (Privat/Erhverv) 

Levering af ydelser i forbindelse med trackday events: Personoplysninger anvendes med henblik på at administrere din  tilmelding. 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger: Trackday tilmelding for private: 

Navn*, adresse*, postnummer*, by*, land*, email*, mobilnummer*, Bilmærke og -model*, betalingskortoplysninger*,  medlemsnummer, ønske om nyhedsbrev 

Trackday tilmelding for erhverv: 

Alle ovenstående oplysninger samt virksomhedsnavn og CVR-nr. 

*= obligatoriske oplysninger, som skal udfyldes af dig ved aftaleindgåelsen. 

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: Direkte fra dig 

Behandlingsgrundlag 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag: GDPR artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en handel/kontrakt, som du er part i) Modtagere 

Vi deler ikke dine personoplysninger med nogen 3. part.

Opbevaring 

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Stamoplysninger om dig som kunde opbevares, så længe der eksisterer et kundeforhold og maksimalt 3 år efter ophør  af aftaleforholdet. 
 • Oplysninger om dine transaktioner opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens  krav. 

Formål #2 – Tilmelding til nyhedsbrev 

Nyhedsbreve. Administration af nyhedsbreve. 

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på  baggrund af dine interesse- og fokusområder, herunder ved fremsendelse af nyhedsbreve. 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 1. a) Almindelige personoplysninger: Navn*, email*. 

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: Direkte fra dig 

Behandlingsgrundlag 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag: GDPR artikel 6.1.a (Samtykke) 

Modtagere 

Vi kan dele dine personoplysninger med: Oplysninger deles ikke med nogen 3. part 

Opbevaring 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Op til 2 år efter din tilbagekaldelse af samtykket til Nyhedsbrevet 

Formål #3 – Optimering af hjemmeside 

 1. a) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Vi anvender fotos taget på vore events for at give hjemmesidebesøgende  et indtryk af, hvilket produkt vi markedsfører. Tilmelding til et event anses som samtykke til anvendelse af billedmateriale  fra eventet, med mindre samtykket er eksplicit er trukket tilbage fra deltager’ side. Ved deltagelse i et event skal du  henvende dig til os. 
 2. b) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores  kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring, hvis du  har samtykket hertil. Vi kan til brug for målretning af vores markedsføring foretage sammenstilling af personoplysninger. 
 3. c) Google Analytics anvendes til indsamle data fra brugerens handling på hjemmesiden. Dette bruges til at optimere hjemmesiden, så den bliver mere brugervenlig.

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 1. a) Almindelige personoplysninger: Navn*, adresse, email*, foto. 

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • Direkte fra dig 
 • Fotos leveret til os, eller fotos taget af os 

Behandlingsgrundlag 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag: 

 • GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af Trackdayklubbens legitime interesser, herunder: – Markedsføringsformål 

– Optimering af hjemmeside

Modtagere 

Vi kan dele dine personoplysninger med:  

 • Oplysninger deles ikke direkte med nogen 3. part 
 • Fotos og video kan deles på Trackdayklubbens: Hjemmeside, Facebook, Instagram og YouTube Opbevaring 

Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Stamoplysninger slettes senest 3 år efter indsamlingen. 

Formål #4 – Øvrige henvendelser til Trackdayklubben 

Behandling af henvendelser til Trackdayklubbens kundeservice 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger: Navn, email, telefonnummer samt øvrige oplysninger, som din henvendelse måtte vedrøre. Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: Direkte fra dig 

Behandlingsgrundlag 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag: 

 • GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesser, herunder: 

– Besvarelsen af henvendelser 

 • GDPR artikel 6.1.B (Nødvendig for opfyldelse af aftalen med den registrerede). 

Modtagere 

Vi deler oplysninger med følgende modtagere: Oplysninger deles ikke med nogen 3. part 

Opbevaring 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

 • Op til 6 måneder fra den endelige besvarelse af henvendelsen. 
 • Henvendelser der vedrører din aftale med Trackdayklubben slettes senest 3 år efter afslutningen af kundeforholdet. 
 • Henvendelser vedrørende indsigelser mod betalinger opbevares i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med  Bogføringslovens krav. 
 1. Opbevaring af persondata i lande inden for EU/EØS 

Ved tilmelding til Trackdayklubbens events bliver dine personoplysninger (se Formål #1 ovenfor) lagret i Danmark. Vi  anvender NemTilmeld.dk til at administrere vore events og medlemsregistrering, og vi har en databehandleraftale med  NemTilmeld. Firmaet bag er: NemTilmeld.dk ApS, Strømmen 6, 9400 Nørresundby. 

 1. Opbevaring af persondata i lande udenfor EU/EØS 

Ved tilmelding af nyhedsbreve bliver dine personoplysninger (navn og email) lagret i lande udenfor EU/EØS (USA og  Canada). Lagringen til disse tredjelande vil kun ske til det specifikke formål, som nævnt under Formål #2, og vi vil altid sikre,  at der er fornødne garantier på plads, når der sker en lagring i et land uden for EU/EØS. Vi anvender MadMimi.com i  forbindelse med administration og udsendelse af nyhedsbreve, og firmaet bag er: GoDaddy.com LLC,14455 N. Hayden Rd.,  Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, USA 

Overførslerne vil ske i medfør af Privacy Shield-ordningen, der er indgået mellem Europa og USA. Overførslen til Canada vil  ske i medfør af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt  af kompetente myndigheder.  

 1. Pligtmæssig information 

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan der ikke indgås en handel med  Trackdayklubben.

 1. Dine rettigheder 

Du har følgende rettigheder: 

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine  personoplysninger begrænset. 
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte  markedsføring. 
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til  enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af  dit samtykke. 
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og  maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte info@trackdayklubben.dk 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til  dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med  behandlingsaktiviteterne.